Hazleton opens 2018-19 season with win over Luzerne