Individual Leaders

Points per game #
A Kwiatkowski
Penn State Hazleton
22.1
E Ferreras
Penn State Hazleton
9.5
R Hopkins
Penn State Hazleton
8.7
B Kosciolek
Penn State Hazleton
5.7
D Gendimenico
Penn State Hazleton
4.6
Complete leaders
Rebounds per game #
A Kwiatkowski
Penn State Hazleton
5.4
B Kosciolek
Penn State Hazleton
4.4
D Gendimenico
Penn State Hazleton
4.2
R Hopkins
Penn State Hazleton
3.8
E Ferreras
Penn State Hazleton
2.6
Complete leaders
FG Pct #
A Kwiatkowski
Penn State Hazleton
46.2
E Ferreras
Penn State Hazleton
37.2
R Hopkins
Penn State Hazleton
33.2
Complete leaders
3PT Pct #
A Kwiatkowski
Penn State Hazleton
41.8
R Hopkins
Penn State Hazleton
31.6
Complete leaders